top of page

WHAT´s in it for ME

Digitaliserad och automatiserad redovisning vad innebär det för dig som kund.

Digitalisering av er redovisning innebär att hela er redovisning finns tillgänglig 24/7, det enda ni behöver är en internetansluten dator.

Vårt mål är att så mycket som möjligt av er redovisning ska vara automatiserad vilket innebär att vi kan hålla ner kostnaderna för er redovisning, och snabba upp processerna betydligt.

  • Tillgängligt 24/7

  • Beslutsstöd i stället för pappersprodukt

  • Mindre tid och fokus på administration - mer tid och fokus på bra beslutsunderlag och stöd för er verksamhet

  • En modern samarbetsplattform för nära samarbete mellan kund, konsult och vår AI-robot Aiida.

  • Mindre kostnad för administration

That´s what´s in it for YOU.
Vill ni ha mer information
bottom of page