NYHETER

November 3, 2016

Idag presenterade den så kallade 3:12-utredningen sina förslag till ändrade skatteregler för fåmansföretag. Sammanfattningsvis kan sägas att förslagen, som väntat, innebär en hel del försämringar för

fåmansföretagare men det finns även vissa ljusglimtar.

Utredningen tillsattes i mars 2014 med uppdraget att se över ägarskiften i fåmansföretag. I januari 2015...

Please reload

Copyright © 2016 - Haern Consulting AB

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon